યાદગાર બાળગીતો



        આ પેજ પર બાળકોને મનગમતાં સુંદર મજાનાં યાદગાર  બાળ ગીતો / બાળકાવ્યો મૂકવામાં આવશે.જે બાળકોને તો ગમશે જ સાથે મોટેરાંઓ પણ તેનો આનંદ લઇ પોતાનાં બાળપણની યાદોને તાજી કરી શકશે.આ પેજની મુલાકાત લેતા રહેશો તેમજ અભિપ્રાય/સૂચનો મોકલતા રહેશો. 
આપનો શુભેચ્છક - હરિ પટેલ (આચાર્ય)
( કાવ્ય વાંચવા જે તે કાવ્યના નામ પર ક્લિક કરો.)

યાદગાર બાળગીતો / બાળકાવ્યો

૫.   ગોદ માતની ક્યાં ? 

૬.   દરિયાને તીર 

વધુ  હવે પછી....આ પેજની મુલાકાત લેતા રહેજો.



No comments:

Post a Comment