Friday, May 20, 2016

ગોદ માતની ક્યાં ?

(બાળકાવ્ય) 

                -   ચંદ્રકાન્ત શેઠછત મળશે ને છત્તર મળશે,

             ગોદ માતની ક્યાં ?

શયનખંડ ને શય્યા મળશે,

             સોડ માતની ક્યાં ?
રસ્તા મળશે, રાહી મળશે,

             રાહત માની ક્યાં ?

ચાંદ, સૂરજ ને તારા મળશે,

             આંખો માની ક્યાં ?
પલ્લવ ને પુષ્પો તો મળશે,

             પાલવ માનો ક્યાં ?

સૂર, તાલ ને સંગીત મળશે,

             ટહુકો માનો ક્યાં ?
હાજર હાથ હજાર હોય,પણ

             છાતી માની ક્યાં ?

બારે ઉમટે મેહ, હેતની

             હેલી માની ક્યાં ?
ભર્યા ઉનાળે પરબ સરીખી

             છાયા માની ક્યાં ?

ભર્યા શિયાળે હૂંફ આપતી

             માયા માની ક્યાં ?

No comments:

Post a Comment